Smidig produktutvikling

Det er viktig å presisere at digitalisering handler om mer enn bare teknologi, det handler også om hvordan organisasjonen din klarer å utnytte teknologi riktig. For å finne dette ut må både prosess, metodikk og organisasjonsutvikling tas inn. Digitalisering er heller ikke et IT-prosjekt, men mer produktutvikling. Det handler om samarbeid mellom forretning og teknologi, og vi mener at produktutvikling basert på smidige prinsipper skaper mer verdi, raskere.

Miles’ tilnærming til smidig produktutvikling bygger på verdiene faglig autoritet og varmeMed disse i bunn legger vi vekt på følgende elementer:

 • Kompetanse og lang erfaring med fagområdene
 • Ydmykhet overfor kundens situasjon, organisasjon og kultur
 • Et samarbeid basert på tillit 
 • Et sterkt engasjement for mennesker

Hva er smidig produktutvikling?

Smidig produktutvikling er en helhetlig tilnærming til produkt- og forretningsutvikling som treffer hele virksomheten. Det er en samling av metodikk og praksiser basert på smidig tankesett og verdier.  Smidig produktutvikling støtter opp under organisatoriske evner som muliggjør innovasjon og mer effektiv digitalisering. 

Modell om smidig utvikling

For å gi et eksempel: hvis du ønsker å øke innovasjonsevnen i din virksomhet, kan du bruke praksiser fra lean-UX og lean startup. Men dette alene er ikke nok – du må også bygge en kultur for innovasjon. Dette krever psykologisk trygghet og tillit.

Miles’ tilnærming til smidig produktutvikling omhandler derfor ikke kun IT-utvikling, men er en endring i hele virksomheten.

Vi er ikke alene om å anbefale smidig og lean som virkemidler for å få til en digital transformasjon, eller å anbefale å gå bort fra prosjekter og heller fokusere på produktutvikling i stabile team. Vi forklarer hvorfor vi mener prinsipper fra smidig og lean er den beste veien å gå og hvordan du kan transformere deg.

Vi gir råd og veileder fremfor å komme med ferdige løsninger. Vi støtter oss på konsulentenes erfaring med bruk av smidig metode og vår grunnleggende forståelse for filosofien som ligger bak. Derfor kan vi tilpasse prosessen til din virksomhets behov. 

Vår metodikk

Vi er ydmyke og veileder fremfor å komme med ferdige løsninger. Vi støtter oss på konsulentenes erfaring med smidig metode og deres grunnleggende forståelse for filosofien som ligger bak. Dette gjør oss i stand til å lage en skreddersydd prosess for kundene våre. Likevel har vi en enkel, generell tilnærming som vi etterstreber å følge når vi kommer inn hos nye kunder.

Grafisk fremstilling av hvordan Miles jobber med Smidig produktutvikling

Observere: Før vi kan påvirke en en organisasjon og skape varig endring, må vi observere og lære oss å kjenne virksomheten. Bransje, økonomisk situasjon, kultur og teknisk arkitektur er alle faktorer som sammen utgjør dagens situasjon. Samspillet mellom disse må vi observere før vi handler.


Skape anerkjennelse: Etter at vi har fått innsikt i dagens situasjon, er neste steg å skape anerkjennelse for utfordringer, muligheter og målsettinger. Det er ikke nok at ledelsen eller et lite utvalg mennesker har denne annerkjennelsen. For å skape varig endring er det viktig med bred forankring på tvers av organisasjonen. 


Veikart: Når vi har skapt anerkjennelse og forankring rundt nåsituasjon, kan vi foreslå et veikart for organisasjonen. Et veikart vil inkludere organisering, prosess, arkitektur og teknologi. Vi foreslår ikke en ferdig løsning, men hjelper heller å definere prinsipper og rammer som tar virksomheten din i retning av målet.

Forankring: Dette er en viktig forutsetning for det hele. Det er et arbeid som må gjøres kontinuerlig. 

Hva kan Miles bidra med?

 • Coaching og endringsledelse
 • Lean- og Kanban-prosess og -metodikk
 • Produktledelse
 • Arkitektur og teknologi for smidig transformasjon
 • DevOps, både prosess og teknologi
 • Lean UX – brukersentrisk produktutvikling med Lean og Design Thinking
 • Innovasjonsprosesser og Lean Startup
 • Smidig- og Lean-modeller for virksomhetsstyring

Kan Miles’ tilnærming til smidig produktutvikling være noe for deg tar vi gjerne uforpliktende samtale:

Salg Smidig, Hosna Arzani Larsen

Ønsker du å snakke med oss om Smidig så tar vi gjerne en prat.

Les mer om Hosna

Vil du digitalisere?

Du ser nødvendigheten av digitalisering og en helhetlig digitaliseringsstrategi. Strategi og målbilde er foreløpig viktigere enn metodikk og prosess. Du har behov for rådgivning innenfor teknologi, virksomhetsstyring og produktledelse med digital transformasjon som bakteppe.

Vi hjelper deg med digitaliseringsstrategi, hvor vi mener smidig tankesett er en viktig faktor. Vårt verdibidrag er vår kompetanse innenfor alle aspekter ved digitalisering

Er du en smidig visjonær?

Organisasjonen din har en visjon om smidig transformasjon, men dere mangler et tydelig veikart, eller har kommet kort i arbeidet. Dere jobber kanskje også med å forankre visjonen i hele organisasjonen. Du har behov for noen som kan coache og hjelpe dere å drive transformasjon, og å lære organisasjonen prinsipper og metodikk for smidig produktutvikling. Dere trenger rådgivning innenfor virksomhetsstyring for å realisere visjonen.

Vi hjelper deg med roadmap og endringsledelse. Vårt verdibidrag er vår kompetanse, samt vårt fokus på kultur og kommunikasjon foran metodikk.

Vårt verdibidrag til deg er vår kompetanse innenfor smidig og Lean, samt vår fokus på kultur og kommunikasjon fremfor metodikk.

Er du operativ i smidige metoder?

Har organisasjonen din har en visjon om smidig transformasjon? Kanskje dere alt har et klart veikart, og er i gang med realiseringen av dette. Kanskje dere har behov for en samarbeidspartner med sterk smidig/Lean-kompetanse, en partner som kan lede smidige team og drive Lean-prosesser for dere.

I Miles jobber vi daglig med smidig produktutvikling, og vi har flere erfarne konsulenter med forskjellig fagbakgrunn. Felles for dem alle er verdigrunnlaget, og en plattform basert på kundetilpasning.

Vårt verdibidrag er dyp kompetanse innenfor Lean og smidige metodikker, samt filosofi. Dette gjør at vi kan bistå deg med transformasjon og ledelse av smidige team.