Smidig produktutvikling

Organisasjoner som følger smidige verdier og tankesett har bedre forutsetninger for å tilpasse seg endringstakten i markedet og kundebehov. Dette kan gi en rekke fordeler for organisasjonen, inkludert følgende:

  1. Økt tempo på utvikling og innovasjon
  2. Høyere kvalitet
  3. Høyere kundetilfredshet
  4. Økt medarbeiderengasjement, samhold og forståelse

Alt i alt kan smidighet gi stor verdi for organisasjoner ved å gjøre det mulig for dem å tilpasse seg endringer og være i forkant av konkurrentene

I løpet av de siste  tiårene er det lagt ut svært mange artikler, blogginnlegg, foredrag, podcaster og kronikker om hvorfor og hvordan man jobber smidig. Likevel opplever vi at mange som forsøker å endre seg raskt, mislykkes, og at de ønskede resultatene uteblir. Ofte skjer dette fordi organisasjonen mangler nødvendig erfaring og forståelse med smidige prinsipper og praksis. 

Det er her vi kommer inn med råd og veiledning

Hva mener vi i Miles når vi snakker om smidig?

For de av oss som liker å tenke i bokser, kan det være nyttig å dele opp smidig i fire lag:

Målsetningene om å økte tempoet på utvikling og innovasjon, økt kvalitet, høyere kundetilfredshet og å kunne  tiltrekke seg og beholde de beste medarbeiderne hviler på et fundament som må bygges opp nedenfra. Målene må understøttes av et sett strategiske evner, som igjen realiseres av et sett rammeverk, teknikker og metoder. Fundamentet for alt er det tankesett og verdigrunnlag som legges til grunn av ledelsen – eller kultur som mange også kaller det. 

Vår tilnærming

 

Forenklet kan vi si at Miles har en “smidig” tilnærming til virksomheter som ønsker å komme i gang med, eller blåse liv i, smidig. Vi jobber innsiktsbasert, inkluderende, inkrementelt og iterativt. 

Stegene kan forklares som:

  1. Skape felles innsikt. Samle fakta, data og skape innsikt om hvordan det går, og hvilke problemer som foreligger. Kvantifisere og dokumentere, og sette oppnåelige mål alle kan stå sammen om.
  2. Inkludere de som blir berørt av endringen. Forbedringer kan kun skje dersom de som påvirkes av dem blir med på laget. De som berøres av den ønskede endringen må derfor få ta del av innsikten som ligger til grunn, og i designet at endringene og eksperimentene som skal kjøres.
  3. Inkrementell tilnærming. Vi kan ikke endre alt samtidig. Endringer er tungt å jobbe med, og forsøker en å endre for mye på en gang går en tom for tid, engasjement eller krefter. Vi blir enige om ett område å starte med, og setter kortsiktige delmål for dette området
  4. Iterativt arbeid. Vi vet at ingen treffer blink på første forsøk, og det er derfor viktig at de første tiltakene følges opp, evalueres og modifiseres etter hvert som vi får konkrete erfaringer om hvordan de har virket i praksis.


I Miles bruker vi verdiene “Faglig autoritet og varme”, og lar disse gjennomsyre alt vi jobber med. Vår fagkunnskap forteller oss at hver enkelt virksomhet vil ha sine utfordringer og flaskehalser, og vi bruker vår “varme” til å trene, coache og motivere ledere og medarbeidere i endrings- og forbedringsprosesser.

Våre tjenester

Diagnostikk av nåtilstand og ønsket situasjon (evt “Helsetilstand”)

Våre konsulenter har en bred og sammensatt bakgrunn og vil kunne gå inn og gjøre en evaluering av din virksomhets “smidige” tilstand. Ved å fokusere på informasjonsflyt, beslutningshastighet, verdistrømmer og evne til kritisk refleksjon rundt egen måte å jobbe på kan vi gi en balansert og nøktern evaluering av “fart og flyt” i din virksomhet. Vi vil også hjelpe dere til å sette realistiske og oppnåelige mål for en mer rasjonell og effektiv fremtid.   

Coaching/mentoring av individer, team og ledelse

Konsulentene våre har praktisk erfaring og sertifiseringer i coaching på individ-, team- og virksomhetsnivå. Vi kan bistå og støtte medarbeidere og ledere i vanskelige endringssituasjoner, og legge forholdene til rette for personlig vekst, mestring og motivasjon. Vi har også lang erfaring som ledere og coacher for tverrfaglige team, og har bistått både topp- og mellomledere i krevende vekst- og omstillinger.

Smidig produkt- og teamledelse

Ofte har man nok interne ressurser som kan tre inn i smidige lederroller, men ikke alltid. Vi har konsulenter som har lang erfaring som teamledere, produktledere og prosjektledere, som kan hjelpe din virksomhet med tilførsel av nødvendig energi og kompetanse. 

Transformasjonsledelse

Dersom virksomheten din har lite erfaring med smidig fra før, eller har behov for bistand og arbeidskapasitet i en transformasjonsprosess, kan våre konsulenter gå inn i lederroller på flere nivå i din organisasjon. Våre konsulenter er vant til å levere, men også å stå i pågående leveranser og samtidig jobbe med prosessforbedring. Flere av våre konsulenter har også sertifiseringer innen endringsledelse. 

Smidig påfyll

Enkelte ganger trengs bare et lite puff, eller en innsprøytning av noen nye tanker. Derfor har vi utviklet “Påfyll”. Med påfyll tilfører vi et faglig grunnlag, en liten gnist av energi, og grobunn for videre utvikling og vekst. En påfyll fra Miles kan gjennomføres på alt fra en drøy formiddag til mer omfattende opplegg over flere dager. Les gjerne mer om våre påfyll tjenester her!

Hvordan komme i gang?

La oss gjøre det enkelt: vi møtes og tar en god prat om hvor dere står i dag, hva dere ønsker å oppnå, hva dere har forsøkt frem til i dag, og hvordan det har gått. I løpet av samtalen kan vi også diskutere hvilken bistand dere ser for dere, og vi kan fortelle litt om våre erfaringer og antagelser om hva som kan fungere hos dere. Avslutningsvis vil det også være fornuftig å lage noen grove skisser til en fremdriftsplan, og å avklare uklarheter. Deretter kan vi komme tilbake med noen konkrete forslag til hvordan vi kan hjelpe dere.

Vi kan innta mange ulike roller: vi kan være lærere, mentorer, coacher eller gå inn som ledere i konkrete leveranser. Hvordan vi bidrar i din endringsprosess avhenger av forutsetningene og ønskene i din egen organisasjon. Forretningsmodellen vår handler om å skape mest mulig verdi for deg som kunde – hvordan vi skaper verdien finner vi ut av underveis.

Kan Miles’ tilnærming til smidig produktutvikling være noe for deg?

Salg Smidig, Hosna Arzani Larsen

Ønsker du å snakke med oss om Smidig så tar vi gjerne en prat.

Les mer om Hosna