Manifestet har gitt meg friheten og tryggheten til å tilpasse måten vi jobber på og forbedre den hele tiden – uten å miste målet av synet.

Christina kjær seime, leder smidig miles oslo

Smidig Manifest

Manifestet har hatt stor betydning for mange av oss i Miles. Vi kan helt klart si at det har hjulpet oss til å jobbe smartere, bedre, gitt høyere kvalitet på arbeidet. Ikke minst har det hjulpet oss til å bli enda mer endringsdyktige. I anledning 20-årsjubileet har noen av konsulentene på tvers av våre kontor delt noen tanker rundt manifestet og dets verdier:

Smidig manifest 20 år ved Christina

Christina har lang erfaring fra ulike IT-prosjekter hvor hun har fylt rollen som utvikler, tech lead, Scrum Master, teamleder, prosjektleder og agile coach. I denne videoen snakker hun litt om hva smidig manifest har betydd for hennes karriere:

Personer og samspill fremfor prosesser og verktøy ved Andrea

Andrea har jobbet i IT-bransjen siden 1998 og har hatt rollen som utvikler, lead developer, scrum master, testleder, release manager og prosjektleder. I dag jobber hun som prosjektleder og agile coach for Miles Oslo, og vil dele noen tanker rundt personer og samspill:

Programvare som virker fremfor omfattende dokumentasjon ved Asgeir

Asgeir er en problemløser som liker å jobbe overordnet og langt ned i detaljene. Han er flink til å sette seg inn i problemstillinger og finne de mest anvendelige løsningene på utfordringene. Egenskaper som kommer godt med i det daglige, og helt klart en grunn til at han også er veldig glad i smidig-manifestets tredje verdi. Se Asgeirs tanker rundt fungerende programvare her: 

Samarbeid med kunden fremfor kontraktsforhandlinger ved Kjartan

Kjartan er utdannet innen IT Management, med spesialisering innen IT-strategi og IT-prosjektledelse, i tillegg til informasjonsvitenskap. I Miles er han jobbet i 8 år som ansvarlig for tilbudsprosesser, kontrakter og salgsstøtte. Kjartan deler her sin erfaring med smidig tilnærming til kontraktsprosessen:

Å reagere på endringer fremfor å følge en plan ved Christina

Vi hadde planlagt en super video for “Å reagere på endring”, men dessverre kom det noe i veien. Det var jo veldig dumt da, planen var jo så god! Men å ikke ha med denne verdien på feiringen er uaktuelt – så da gravde vi litt i arkivet og fant denne historien fra Javazone:

En oppsummering av Sveinung

Sveinung er teknologen fra Hardanger som opp gjennom årene har opparbeidet seg lang erfaring som utviklar, teamleder, sauebonde, rådgiver og produktutvikler. I sitt daglige virke jobber han som utvikler og arkitekt for Miles Stavanger, og vil gjerne dele sine tanker rundt smidig manifestet:

Smidig diskusjon blant konsulenter fra Oslo-kontoret

Smidig i Miles

Vår tilnærming til smidig bygger på verdiene våre, faglig autoritet og varme, og med dette i bunn legger vi vekt på følgende elementer:

  • Kompetanse og lang erfaring med fagområdene
  • Ydmykhet overfor kundens situasjon, organisasjon og kultur
  • Et samarbeid basert på tillit
  • Et sterkt engasjement for mennesker

Miles’ metodikk

Vi er ydmyke og veileder fremfor å komme med ferdige løsninger. Vi støtter oss på konsulentenes erfaring med smidig metode og deres grunnleggende forståelse for filosofien som ligger bak. Dette gjør oss i stand til å lage en skreddersydd prosess for kundene våre. Likevel har vi en enkel, generell tilnærming som vi etterstreber å følge når vi kommer inn hos nye kunder.

Smidig prosess Miles

Observere: Før vi kan påvirke en en organisasjon og skape varig endring, må vi observere og lære oss å kjenne virksomheten. Bransje, økonomisk situasjon, kultur og teknisk arkitektur er alle faktorer som sammen utgjør dagens situasjon. Samspillet mellom disse må vi observere før vi handler.

Skape anerkjennelse: Etter at vi har fått innsikt i dagens situasjon, er neste steg å skape anerkjennelse for utfordringer, muligheter og målsettinger. Det er ikke nok at ledelsen eller et lite utvalg mennesker har denne annerkjennelsen. For å skape varig endring er det viktig med bred forankring på tvers av organisasjonen. 

Veikart: Når vi har skapt anerkjennelse og forankring rundt nåsituasjon, kan vi foreslå et veikart for organisasjonen. Et veikart vil inkludere organisering, prosess, arkitektur og teknologi. Vi foreslår ikke en ferdig løsning, men hjelper heller å definere prinsipper og rammer som tar virksomheten din i retning av målet.

Forankring: Dette er en viktig forutsetning for det hele. Det er et arbeid som må gjøres kontinuerlig. 

Vil du jobbe smidig i Miles?

Vi vil gjerne ha flere kolleger som som brenner for smidig, legg igjen navn, epost og telefonnummer så vil Christina ta kontakt med deg ila veldig kort tid. Lurer du på hvordan det er å jobbe i Miles så finner du litt informasjon her miles.no/goder, men et visuelt overblikk over livet i Miles får du ved å følge oss på Instagram.

    Fyll ut navn, nummer og epost så tar hører du fra Christina for en uforpliktende samtale: