Trenger vi egentlig prosjektledere?

Vi må slutte å organisere arbeidet vårt i IT-prosjekter. Det gir ikke mening når man utvikler software. Men er det da egentlig bruk for prosjektlederen? Ja, mener lean-agile coach Christina Kjær Seime i Miles — men sier rollen må endres.

OMFAVN USIKKERHETEN

Smidig og Lean har gjort sitt inntog i virksomheter og IT-avdelinger over det ganske land og måten vi jobber på er i stadig endring.

Vi har skjønt at

  • hverdagen ikke er trygg og forutsigbar, slik at vi kan følge et prosjekt i henhold til en plan
  • softwareutvikling er uforutsigbart og usikkert
  • et marked i konstant endring krever at vi jobber på en annen måte

Noen bruker Scrum, noen Kanban, andre Lean Startup — felles for alle er et tankesett basert på Smidige prinsipper. Noen av disse metodene dikterer roller, andre sier bruk de rollene du allerede har i organisasjonen. Men alle fokuserer på å respondere på endring fremfor å følge en plan. Alle verdsetter fungerene software over detaljert dokumentasjon. Alle mener at kontinuerlig forbedring er nødvendig. Ingen verdsetter detaljerte planer up-front.

SLUTT Å ORGANISERE ARBEIDET I PROSJEKTER

Et marked i konstant endring utfordrer måten vi jobber på. Metode og teknikker er en side av det, men også måten vi organiserer arbeidet på blir utfordret. Beyond Projects er en bevegelse som argumenterer for at prosjektformen ikke er riktig for software-utvikling. Når man organiserer utvikling av software som prosjekter, fokuserer man på såkalte alternative/forskyvede mål som tid, budsjett og krav fremfor det faktiske målet; verdien vi leverer.

PMI, Project Management Institute, definerer et prosjekt slik: “A project is temporary in that it has a defined beginning and end in time, and therefore defined scope and resources.” Beyond Projects argumenter at dette ikke gir mening når man snakker om utvikling av produkter og Software. Når prosjektet er ferdig er da livet til produktet gjerne begynner. Den definerte rammen med en start og en slutt passer derfor ikke inn når man utvikler software.

EN ROLLE I ENDRING

Så hva da med prosjektlederen? Har vi ikke bruk for dem lenger — når teamene er selvorganiserende og i førersetet for produktutviklingen? Noen mener bestemt at rollen bør bestå, andre mener at deres tid er omme. Jeg tror at morgendagens IT-organisasjon har behov for mange av de kvalitetene og egenskapene en typisk prosjektleder besitter. Men jeg tror at de som i dag har denne rollen må endre seg for å vise at de tilfører verdi. Det er ikke lenger slik at det er teamet som tjener prosjektlederen, det er prosjektlederen som tjener teamet.

DE SOM EVNER Å OMSTILLE SEG OVERLEVER

Morgendagens prosjektleder er en fasilitator og en enabler — limet som binder de ulike bestanddelene sammen. Tiden med “command and control” er forbi. En moderne prosjektleder står ikke lenger foran og beordrer folk rundt. En moderne prosjektleder viser vei, tydeliggjør hvor vi skal og stoler på at teamet finner ut av hva som skal til for at vi kommer i mål.

Ja, det er bruk for prosjektledere i en moderne IT-organisasjon! Det er bruk for de som evner å omstille seg og bli en servant leader. De som:

  • evner å skifte fokus fra at det er teamet som skal tjene dem til at de skal tjene teamet
  • klarer å gi slipp på makten og kontrollen
  • klarer å ta et skritt tilbake, for å heller stå i kulissene og tilrettelegge for teamene

Kanskje vil man ikke lenger kalle seg prosjektleder. Kanskje gjenoppstår man som Programleder, Agile Coach, Scrum Master, Produkteier eller i en annen rolle. Men egenskapene og kvalitetene til en prosjektleder er det bruk for, også i morgendagens organisasjon.

Opprinnelig publisert på Miles’ fagblogg november 2015: https://www.miles.no/blogg/tema/lean-agile/trenger-vi-egentlig-prosjektledere


Trenger vi egentlig prosjektledere? was originally published in Miles tones on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.