Behov for modige nyskapningsteam

Påstanden om at endring er en nødvendighet for å overleve har ikke vært mer sann enn i disse coronatider.

Innovasjon, eller nyskaping som jeg liker bedre som begrep, handler ikke om å komme opp med nye ideer. Det handler heller ikke om å finne opp noe, eller å implementere nye løsninger. Nyskaping blir det først når det du skaper, og iverksetter, har nytte for noen og tas i bruk.

Å arbeide med nyskaping kan gjøres på mange måter. Jeg vil beskrive en tilnærming som jeg mener gir stor sjanse til å lykkes. Den første feilen som ofte gjøres, er at du ikke forsøker å løse reelle problemer. Den andre er at du ikke tar arbeidet med å definere hva problemet er alvorlig nok. Dersom du starter med å løse feil problem, vil stort sett også løsningene feile.

Dette stiller noen spesielle krav til de som skal arbeide med nyskaping. Tverrfaglighet og høy kompetanse i en gruppe er nødvendig, men ikke tilstrekkelig. At teamet får nok frihet til å finne løsninger er heller ikke nok.

Konsensus som bærende prinsipp fungerer sjeldent når du vil lykkes med å utvikle ukjente og nye løsninger.

Medlemmene i et nyskapingsteam må ha noen kvaliteter som gjør dem villige til å håndtere de tøffe utfordringene som de vil bli stilt overfor.

Det er avgjørende at gruppen har mot til å utfordre ledere og hverandre. Mot til å utfordre problemstillingene og ikke minst løsningsforslagene.

Samtidig må de som skal jobbe tett sammen ha en felles plattform, en enighet om å ville nå det beste resultatet og ikke minst: De må ville hverandre godt. Med andre ord, de beste nyskapingsteamene består av mennesker med noen karaktertrekk og en bakgrunn du ikke finner ved deres formelle kompetanse. Slike team vil kunne jobbe seg fram til bedre løsninger enn hver især vil kunne gjøre, gjennom hva vi kan kalle konstruktive uenigheter.

Nå sier det seg kanskje selv at å lede slike team også krever noen spesielle egenskaper. Jeg vil sammenligne det med teaterinstruktøren, filmregissørens eller orkesterets dirigent sine roller. Deres viktigste oppgave er å hjelpe hver enkelt og hele teamet frem mot den beste prestasjonen individuelt og også kollektivt. Samtidig må du være helt tydelig på at målet er at resultatet blir ekstraordinært.

Det er mye snakk om Google Design Sprint, Design Thinking, Lean og bruk av smidige og agile metoder. Det er viktig at deltakerne og teamledere av nyskapingsteam har en bred og god oversikt over metoder og verktøy for å kunne løse den oppgaven de er satt til. Jeg vil også trekke frem Business Design og kompetanse på endringsledelse, som viktige forutsetninger for å sikre at du belyser alle sider ved de ulike løsningene.

Nesten all nyskaping innen produkt- eller tjenesteutvikling vil føre til endringer innenfor teknologi, brukeropplevelser, forretning og organisasjon. Da er det viktig med ledere som har kompetanse innenfor disse områdene.

Artikkelen først publisert i Finansavisen september 2020. Synes du artikkelen var interessant kan vi også anbefale Geirs artikler “Hvordan komme bedre ut på den andre siden” og “Nyskapning krever dyktig ledelse, tydelig styring og retning“.