Tradisjonelle arbeidsformer hindrer utvikling

Finn, Vipps og RiksTV er flinke til å involvere flere fagdisipliner, skriver Øystein Vandvik i Miles.

Mange virksomheter er i dag organisert i tradisjonelle ansvarsområder og fagfunksjoner. I slike strukturer blir gjerne kontroll- og støttefunksjonene lagt på utsiden av prosessene for produkt- og tjenesteutvikling. Dessverre er denne måten å organisere arbeidet på ofte mer til skade enn til gagn. Spesielt kan denne arbeidsformen være til hinder for flyt i produkt- og tjenesteutvikling som skal sikre at virksomheten når sine mål.

I enkelte miljøer er troen sterk på egen evne til å forstå kundens behov og definere hvordan dette produktet bør være

For at produktutvikling skal fungere i et tradisjonelt oppsett er det en forutsetning at det er mulig å forutsi hvordan kundene responderer på produktet som er i ferd med å utvikles. I enkelte miljøer er troen sterk på egen evne til å forstå kundens behov og definere hvordan dette produktet bør være. Jeg tør påstå at dette som regel er mer ønsketenkning, enn virkelighet, i en stadig mer kompleks og uoversiktlig verden.

Når nye konkurrenter løser din kundes utfordringer enklere enn det du har gjort til nå, blir det stadig vanskeligere å forstå hvem du faktisk konkurrerer mot. Ditt viktigste konkurransefortrinn er ikke lenger ekspertens lange erfaring eller dype produktforståelse. Det er tross alt kunden selv som avgjør om dine tjenester og produkter er relevante.

Hvis vi antar at oppgaven med å spå om fremtiden stort sett er gjetning, er det bedre å omfavne denne usikkerheten. Da kreves det at flere fagdisipliner jobber sammen. Utvikling og forbedring av produkter og tjenester må da skje innsiktsbasert og hypotesedrevet, gjennom hyppige leveranser, og raske tilbakemeldinger. Aller helst direkte fra kundene.

I Norge er selskaper som Finn, Vipps og RiksTV kommet langt i denne måten å tenke og organisere på

En måte å løse dette på er å sette sammen relativt små tverrfaglige team, med et felles mål. I stedet for å legge støttefunksjonene på utsiden av prosessene, knyttes kompetanse fra kontroll- og støttefunksjonene inn i teamene, og ekstern kontroll og støtte på utsiden av teamene holdes så begrenset som mulig.

I Norge er selskaper som Finn, Vipps og RiksTV kommet langt i denne måten å tenke og organisere på. Det er på ingen måte en enkel operasjon å organisere virksomheten på en smidig og smart måte, men for å lykkes er det nødvendig å gjøre det.

Øystein Vandvik, forretningsrådgiver Miles Oslo

Tror du fremdeles at å jobbe smidig først og fremst handler om å få IT til å levere raskere? Da kan det hende du går glipp av betydelige muligheter.